Letní dětský tábor Krty

Letní dětský tábor Krty je všeobecný stanový tábor ve volné přírodě bez civilizačních vymožeností. Tábor obklopují malebné Jesenické lesy, které jsou protkány mnoha rybníky.

Milí rodičové a táborníci,
S velikou radostí oznamujeme, že jsme rozjeli přípravu na náš letní tábor pro rok 2019.
Téma: „PO STOPÁCH XAPATANU“.

Nesmírně si ceníme důvěry, kterou nám každoročně projevujete. Nicméně kapacita našeho tábora je limitována.

V průběhu měsíce ledna budeme rozesílat přihlášky táborníkům, kteří s námi jezdí pravidelně nebo byli minulý rok. Termín odevzdání přihlášek ( = závazné potvrzení účasti) je pevně stanoven. Případná volná místa uvolníme pro nové táborníky k datu 1.3.2018

My už se nemůžeme dočkat. A jak to máte vy?

Historie tábora

Tábor je v této lokalitě od r. 1975. Nejprve šlo o stanový tábor pro cca 30 dětí a švelovou kuchyni. Později se zde postavila kuchyně větší ze dvou stavebních buněk a demontovatelná jídelna. Zázemí bylo tvořeno velkým vojenským stanem.

Od r. 1997 jsme byli donuceni, k našemu prospěchu, začít budovat tábořiště na současném místě, vzdáleném zhruba 100m od původního. Ukázalo se, že nové místo nám nabízí nejen větší prostor, ale i lepší polohu. Terasovitý ráz umožnil lepší rozložení tábora, vytvoření většího hřiště a pevné kuchyně s jídelnou. Ta svojí velikostí poskytuje také útočiště při nepřízni počasí.

Stravování a pitný režim

Již od počátku působení tábora v těchto místech, má kuchyň k dispozici hygienicky nezávadnou pitnou vodu z vlastní studny (každoroční rozbor Okresní hygienickou stanicí). Nejen tento fakt přispívá ke kvalitě stravy, která je zde podávána. Chod kuchyně je zajištěn dvěma kuchaři a služebním oddílem, jež se podílí na pomocných pracích. Díky nim je během dne podáváno 5 jídel, z toho 2 teplá. Oběd a večeře jsou doplněny snídaní, odpolední svačinou a druhou večeří. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim. Účastníci tábora mají neomezený přístup k nápojům. Podle počasí je to čaj, nebo ovocné sirupy.

Vedoucí a instruktoři

Téměř všichni vedoucí a instruktoři jsou odchovanci z řad účastníků našeho tábora. Nepřijímáme brigádnické vedoucí ani instruktory. Všichni vedoucí a instruktoři na našem táboře procházejí pravidelným každoročním školením a musí být zdravotně a psychicky způsobilí pro práci s dětmi.

Hlavní vedoucí: Blanka Holopírková st. – od roku 1989 vedoucí pionýrské skupiny od roku 1975 do roku 2009 zaměstnanec DDM (nyní důchodce)

Letecký pohled na okolí tábora

autor: Radim Hoblík

Program

Program tábora je rozdělen na celotáborovou hru a oddílové aktivity podle věku. Každý rok je připravována nová celotáborová hra. Oddíly využívají ke svým hrám hřiště, les, rybník a přilehlou louku. Jsou pořádány i krátké výlety do okolí.

Celotáborová hra

„PO STOPÁCH XAPATANU“

Turnusy

Všechny turnusy jsou pro rok 2020 zrušeny kvůli COVID-19.

Všem, kteří již provedli úhradu tábora, bude finanční částka v plné výši vrácena do konce června 2020.

Kontakt

Hlavní vedoucí

Blanka Holopírková
Topinkova 804
Rakovník 269 01

telefon: 732 266 876
email: blanka.holopirkova@seznam.cz

Náhodný vedoucí

Víťa Dejdar (Brouček)

Víťa Dejdar (Brouček)
Rok narození: 1976
Zaměstnání: Projektant

 Neumí se popsat :-) edit: když se neumí popsat on, tak to za něj učiní jiní. Víťa Dejdar al. Brouček je člověk, kterého jsem snad nikdy neviděl naštvaného. Má přirozený dar pro práci s dětmi, umí je nadchnout a skvěle zabavit, je to ikona tábora, často je slyšet jeho hlasitý a veselý smích. Mimo to je neskutečně zručný a drtivou většinu rekvizit připravuje v průběhu roku právě on. Za zmínku stojí policejní stanice komisaře Kláska, herní stroj ,,tivoli,, kompletní rekvizity vesnice Bezbrkova a mnoho dalšího.  

Prohlédnout všechny vedoucí